YAYASAN AMANAH LATIHAN BERKANUN MALAYSIA
(Persatuan Badan Berkanun Malaysia)

Borang Penyertaan

html

Muat turun borang format pdf

Muat turun borang format word

 
Program Latihan FEB - JUN 2012

Bil.

Tajuk

Tarikh

1

Kursus Pemupukan Sikap Positif Dalam Pekerjaan

13-14 Feb. 2012

2

Kursus Pengurusan Rekod Dan Fail

15 - 17 Feb. 2012

3

Kursus Pemandu Berhemah

15 - 17 Feb. 2012

4

Kursus Sistem Penyampaian Perkhidmatan Awam Cemerlang

20 - 21 Feb. 2012

5

Kursus Peningkatan Prestasi Dan Transformasi Minda

22 - 24 Feb. 2012

6

Kursus Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Pelanggan

22 - 24 Feb. 2012

7

Kursus Kesedaran Kreativiti Dan Inovasi

27 - 28 Feb. 2012

8

Kursus Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan

29 Feb. - 2 Mac 2012

9

Kursus Kewangan Kerajaan

29 Feb. - 2 Mac 2012

10

Kursus Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja

6 - 9 Mac 2012

11

Kursus Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam

6 - 9 Mac 2012

12

Kursus Pengurusan Pelupusan, Kehilangan Dan Hapus Kira Aset Kerajaan

7 - 9 Mac 2012

13

Kursus Setiausaha Cemerlang

12 - 13 Mac 2012

14

Kursus Aplikasi 5S Dalam Pengurusan Rekod Dan Fail

14 - 16 Mac 2012

15

Kursus Kepimpinan Untuk Kumpulan Pelaksana

14 - 16 Mac 2012

16

Kursus Kemahiran Perundingan (Negotiation Skills)

19 - 20 Mac 2012

17

Kursus Kualiti Dalam Pekerjaan

21 - 23 Mac 2012

18

Kursus Pembangunan Pembantu Tadbir

21 - 23 Mac 2012

19

Kursus Membentuk Pekerja Berpengetahuan

26 - 27 Mac 2012

20

Kursus Transformasi Ke Arah Kecemerlangan

28 - 30 Mac 2012

21

Kursus Pengurusan Buku Perkhidmatan

28 - 30 Mac 2012

22

Kursus Pengendalian Aduan Dan Pelanggan Bermasalah

2 - 3 Apr. 2012

23

Kursus Kefahaman Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan

4 - 6 Apr. 2012

24

Kursus Pelupusan Rekod Dan Fail Tidak Aktif

4 - 6 Apr. 2012

25

Kursus Pemahaman Dan Aplikasi Peraturan Tatatertib

9 - 11 Apr. 2012

26

Kursus Persediaan Persaraan

9 - 11 Apr. 2012

27

Kursus Strategi Pengurusan

9 - 11 Apr. 2012

28

Kursus Perundangan Dalam Pengurusan

12 - 14 Apr. 2012

29

Kursus Psikologi Kerja

12 - 14 Apr. 2012

30

Kursus Setiausaha Dinamik

12 - 14 Apr. 2012

31

Kursus Protokol Dan Etiket Sosial

16 - 18 Apr. 2012

32

Kursus Kecemerlangan Diri Dan Organisasi

16 - 18 Apr. 2012

33

Kursus Perakaunan Dan Kewangan Kerajaan

19 - 21 Apr. 2012

34

Kursus Perhubungan Awam Berkesan

19 - 21 Apr. 2012

35

Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan

25 - 27 Apr. 2012

36

Kursus Kemahiran Penyeliaan

25 - 27 Apr. 2012

37

Kursus Pengurusan Sistem Fail & Pengkelasan Perkara

2 - 4 Mei 2012

38

Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan

2 - 4 Mei 2012

39

Kursus Membina Potensi Kepimpinan

7 - 9 Mei 2012

40

Kursus Pengurusan Pelupusan, Kehilangan Dan Hapus Kira Aset Kerajaan

7 - 9 Mei 2012

41

Kursus Menjana Motivasi Kecemerlangan

10 - 12 Mei 2012

42

Kursus Pembangunan Kendiri Dan Pembentukan Personaliti

10 - 12 Mei 2012

43

Kursus Komunikasi Berkesan Ke Arah Peningkatan Komunikasi Berkesan5 Produktiviti Dan Kualiti

16 - 18 Mei 2012

44

Kursus Pelantikan

16 - 18 Mei 2012

45

Kursus Pengurusan Konflik

21 - 22 Mei 2012

46

Kursus Membentuk Pekerja Inovatif Dan Kreatif

23 - 25 Mei 2012

47

Kursus Penyediaan Manual Pengurusan Fail

23 - 25 Mei 2012

48

Kursus Amalan Persekitaran Berkualiti (5s)

28 - 29 Mei 2012

49

Kursus Pengurusan Skim Cuti

30 Mei - 1 Jun 2012

50

Kursus Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Pelanggan

30 Mei - 1 Jun 2012

51

Kursus Aplikasi 5s Dalam Pengurusan Rekod Dan Fail

4 - 6 Jun 2012

52

Kursus Membina Potensi Diri

4 - 6 Jun 2012

53

Kursus Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod (JPR)

7 - 9 Jun 2012

54

Kursus Setiausaha Profesional

7 - 9 Jun 2012

55

Kursus Pengurusan Pencen

13 - 15 Jun 2012

56

Kursus Menyediakan Minit Mesyuarat, Surat & Memo

13 - 15 Jun 2012

57

Kursus Pembantu Tadbir Cemerlang

20 - 22 Jun 2012

58

Kursus Kecemerlangan Kerjaya Dan Transformasi Minda

20 - 22 Jun 2012

59

Kursus Aspek Akauntabiliti & Integriti: Untuk Diri Dan Organisasi

25 - 27 Jun 2012

60

Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan

25 - 27 Jun 2012

61

Kursus Pengurusan Pejabat

25 - 27 Jun 2012

62

Kursus Kefahaman Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan

28 - 30 Jun 2012

63

Kursus Pembangunan Sahsiah

28 - 30 Jun 2012

64

Kursus Pengurusan Kontrak Kerja Pembinaan

28 - 30 Jun 2012

 

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi :

Setiausaha Kerja
5-3F, TINGKAT 3, JALAN HENTIAN 1C
PUSAT HENTIAN KAJANG
OFF JALAN REKO
43000 KAJANG
SELANGOR DARUL EHSAN

(u.p. : Encik Mohd Nadzri Mohd Noor)
TEL : 03-87374531 / 87399249
FAX : 03-87399250
EMAIL : pbbbm@po.jaring.my