Misi PBBM

  • Berusaha merapatkan dan memperkukuhkan jalinan kerjasama yang erat serta pertukaran maklumat dan kepakaran dengan bertujuan mempertingkatkan mutu perkhidmatan Badan-Badan Berkanun di Malaysia.
  • Melaksanakan program dan aktiviti Pembangunan Modal Insan yang bersepadu menjurus kepada pembentukan pegawai dan kakitangan yang berdaya saing, berdaya maju dan berkualiti untuk menjadikan warga kerja kelas pertama.
  • Mewujudkan pelbagai bentuk aktiviti sukan dan sosial supaya dapat mencungkil bakat-bakat yang boleh di ketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi serta mempereratkan lagi silaturrahim yang telah wujud.