Pemegang Amanah Sesi 2020 - 2022

Pemegang Amanah

Y.Bhg. Dato' Ahmad Shapawi Ismail

Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia (MSNM)

Pemegang Amanah

Y.Bhg. Prof. Dato' Ir. Dr. Mohd Hamdi Abdul Shukor

Naib Canselor Universiti Malaya (UM)

Pemegang Amanah

YBrs. Dr. Ahmad Fadzli Ahmad Tajuddin

Yang Dipertua Majlis Perbandaran Klang (MPK)