• Feb 21

  KURSUS PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH

  Kejayaan bukan sahaja dilihat daripada pembangunan material yang baik tetapi juga dinilai dari sudut pembangunan intelektual dan lebih-lebih lagi dari sudut kerohanian yang menjadi asas kepada pembentukan peribadi cemerlang.

  Baca Lagi
 • Feb 27

  KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN

  Menambah pengetahuan dan kemahiran pengurusan kewangan secara am.

  Baca Lagi
 • Mei 3

  KURSUS PENGURUSAN CUTI, PERUBATAN DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN

  Mendapat kemahiran untuk mengurus dan mentadbir semua jenis Cuti di dalam Perkhidmatan dengan tepat dan betul.

  Baca Lagi
Laporan Tahunan
Laporan Tahunan
Galeri Foto
Arkib Kursus
Laporan Tahunan
Perutusan